Bilim
0

Paralel Evrenler Ne Kadar Gerçekçi?

Araştırmacılar, birbiriyle çok az farklılık gösteren ve hatta yer yer birbiriyle etkileşebilen iki paralel dünya fikrinin, kuantum mekaniğini, yer çekimini…

Kültür
0

Ankara’da Ütopya ve Ütopyada Ankara

“Yakup Kadri’nin Ankara’sının çok sevdiğim ve doğruluğuna hayran olduğum baş taraflarını okurken içim burkulmuştu.”    Ahmet Hamdi Tanpınar (Beş Şehir)…

0

Latin Amerika’da devrimci kadınlar

Latin Amerika’da kadının devrimci konumu belli süreçlerle sınırlı değildir. Tarihsel sürecin bütününü kapsar. Etkileri kadınların eğitim, seçme-seçilme, kanun önünde eşitliği…

0

18. Yüzyılda Sanayi Devrimi

Tarihte 17. yüzyıl bilimsel devrimin gerçekleştiği bir yüzyıl olarak adlandırılırken 18. yüzyıl felsefi, siyasi ve ekonomik alanlarda devrim niteliğinde gelişmelere…

  0

  ERMENİ ÖRGÜTLERİ, BÜYÜK SAVAŞ VE RUS DEVRİMİ

  Avrupa ülkelerinin Osmanlı’daki elçilik ve konsoloslukları, Hıristiyanlığın Avrupa mezheplerinin Osmanlı topraklarındaki misyoner örgütleri, Osmanlı toplumunda hedef kitle olarak Ermeni toplumunu…

   0

   Aydınlanmanın Soy Kütüğü

   Aydınlanma olarak bilinen süreç, Avrupa’da Orta Çağ’dan çıkışı temsil eder. 4. Yüzyılda başlayıp, 14. Yüzyılda sona eren Orta Çağ, siyasetin,…

   0

   Latin Amerika’da Devrimci Yazarlar

   Aydınlanma’dan çok önce Sokrates’in zamanında, hatta ondan da önceki çağlardan beri, gerçeğin ifade edilmesi devrimci bir eylem olagelmiştir. Aydın, yazar,…

   0

   Paralel Evrenler Ne Kadar Gerçekçi?

   Araştırmacılar, birbiriyle çok az farklılık gösteren ve hatta yer yer birbiriyle etkileşebilen iki paralel dünya fikrinin, kuantum mekaniğini, yer çekimini…