Boş

Toplam: 0,00 ₺

Tarih

TKP’nin Atatürk ve 10 Kasım değerlendirmesi “Altı Ok’u benimsiyoruz”

Türk sosyalist hareketinin Atatürk’e bakışı bugüne kadar hep tartışılagelmiştir. Biz de Mustafa Kemal Atatürk’ün 78. ölüm yıldönümü vesilesiyle bu konuya dair üç önemli belgeyi sizlerle paylaşmak istedik. Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) en üst düzey yetkilileri tarafından Atatürk’ün vefatının hemen arifesinde ve hemen sonrasında kaleme alınan bu belgeler, Türk komünistlerinin Atatürk ve Kemalizme bakışını yansıtırken, dönemin Türkiyesi hakkındaki değerlendirmeleri de içeriyor.

Osmanlı’da Sanayileşme Düşüncesi

19. yüzyıla girerken Osmanlı ekonomisi Avrupa’nın gerçekleştirmiş olduğu Sanayi Devrimi’nin olumsuz etkileriyle yüzleşmeye başlamıştı. Teknoloji alanında kendisini yenileyemeyen Osmanlı’nın mevcut sanayi kolları, devrimin yaratmış olduğu yeni ekonomik koşullara ayak uyduramamış ve gerilemeye başlamıştı. Osmanlı yöneticileri bu durum karşısında tedbir olarak sanayileşmeye yönelmiştir. İlk olarak III. Selim (1789-1807) ile başlayan sanayileşme girişimleri, daha sonra II. Mahmut (1808-1839) döneminde de devam etmiştir.

İkinci Dünya Savaşı’nın Bilinmeyen Fedaileri Tanksavar Köpekler

İkinci Dünya Savaşı’nda 20 milyonun üzerinde vatandaşını kaybeden Sovyetler Birliği’nin Nazi Almanyası’na karşı direnişi, birçok kahramanlık öyküsüyle doludur. Sovyetler, faşistlere karşı zafere ulaşmak için sadece insan gücünü değil, savaşta yararlılık gösterebilecek her canlıyı seferber etmiştir. Bu canlılar arasında özellikle köpekler önemli bir rol oynamıştır.

Üçüncü Dünya’da Darbeler ve Ardındaki Güçler

3. Dünya’da karşımıza çıkan darbelerinin büyük çoğunluğu Soğuk Savaş sırasında iki süper gücün özellikle ABD’nin nüfus alanlarını ötekisinin aleyhine genişletmek için başvurduğu tertiplerin ürünüdür.

Dolayısıyla, iki süper güç arasındaki çatışma, nüfuz alanları mücadelesi önlenmeden diğer bir deyişle emperyalist sistem tarihe gömülmeden darbelerin, askeri-sivil müdahalelerin son bulmasını beklemek fazla iyimserlik olur.

Lut Kavmi ve Ensest Gerçeği

Lut Kavminin eşcinsel ilişkilerinden dolayı Tanrının gazabına uğradığı genelde bilinen bir konudur. Ancak; Lut’un, kızlarıyla ensest ilişkiye girdiğini çoğu kişi bilmez. Asıl önemli olan ise, insanlığın temel ahlak ölçütünde kabul görmeyen bu durumun hiçbir eleştiriye maruz kalmadan Yahudilerin ve Hıristiyanların kutsal kitabı olan Kitab-ı Mukaddes’te yer almasıdır.

Sayfalar

RSS - Tarih beslemesine abone olun.