Boş

Toplam: 0,00 ₺

İKİNCİ YENİ GERÇEĞİNE BÜTÜNSEL BAKIŞ

İkinci Yeni gerçeğine bütünsel bakış

İkinci Yeni'yi kapak dosyası olarak işleyeceğimizi söylediğimizde iki tepki aldık. Birincisi "çok iyi olur, mutlaka yapmalısınız" diyenler, ikincisi şaşkınlıklarını gizleyemeyip "neden?" sorusunu soranlar... İkinci tepkiyi veren okurlarımız Bilim ve Ütopya'nın sadece doğa ve toplum bilimleri alanında yayın yapan bir dergi olduğu düşüncesiyle sözünü ettiğimiz tepkiyi verdiler. Bu çizginin dışına çıkan kapak dosyaları doğal olarak bir soru işaretiyle karşılaştı. Ancak biz künyemizde de yazılı olduğu gibi en başta bir bilim dergisi olmanın yanında "kültür ve politika" dergisiyiz de... Hayatın her alanına dair bütünsel bir bakışımız var. Bir meselemiz, bir kavgamız, bir derdimiz var. Bugün dergicilik ortamının en çok ihtiyaç duyduğu şey budur fikrindeyiz. Dikkat edin, son iki yılda çıkan popüler muhalif dergiler okuru devrimciliğe değil umutsuzluğa doğru yol alan bir nihilizmle, karamsarlıkla, ağıt yakmayla, modern beddualarla biçimlendiriyor. Okur bu dergilerde büyük bir kültür ve sanat ufkunu, yaşam ve umut ufkunu değil kendi suretini görme saplantısında. Narsisizmin günümüzdeki yeni biçimi adeta. Sosyal medyadaki izdüşümleri bu durumun en bariz kanıtı. Dergiler okunmak için değil İnstagram'da bir kompozisyon eşliğinde paylaşmak için alınıyor. Yazı spotları dikkat çekmek için değil Twitter'da retweet yapılmak için koyuluyor. Sadece tüketmek, özgün olmak kaygısıyla sıradanlığın sürüsüne katılmak, şair ve yazarları hoş bir çizime ve aforizmaya indirgemek, onları tarihselliğinden, ortaya çıkış koşullarından koparmak... Bu efsaneleştirme girişiminin sonu cahilleştirmeye çıkıyor. İkinci Yeni'yi kapağa taşımamızdaki en önemli motivasyonumuz bu durumdur. Bilim ve Ütopya popülerlik uğruna kültür ve sanat değerlerimizin bozuk para gibi harcanmasına izin vermeyecektir. Bu bakımdan elinizdeki sayıyı bir meydan okuma, Bilim ve Ütopya'nın yeni bir kulvar açması olarak değerlendirebilirsiniz. Öyle sanıyoruz ki bu sayıyı "mutlaka yapmalısınız!" diye bizi teşvik eden okurlarımız tarif etmeye çalıştığımız bunalıma Bilim ve Ütopya'nın yanıt vereceğini düşündükleri için heyecan duydular.

Kentli insanın şiiri
İkinci Yeni 1950'li yılların ortasında beliren, varlığını bir manifestoyla ya da önceden bir araya gelişle ilan etmeyen fakat benzer duyarlılıklara sahip şairlerin ortaklaştıkları bir hareket. Kenti ve kentli insanı, yaşamını, toplumun, ülkenin yaşadığı çelişkileri ele alıyor. Duygular elbette var bu şiirde ama daha çok burjuva toplumun karakterlerinden biri olan düşünce kategorisinden hareket ediyor. Duygular da buna bağlı olarak biçimleniyor. Şiirini de düşünceden yola çıkarak yazıyor. Lezzeti, hemen anlaşılamaması, üzerinde kafa yorulması ve okurdan da bunu beklemesi belirleyici özelliklerinden...
İmgeyi şiirin gündemine bütün ağırlığınca sokuyor. Beklentisi var okurdan. Edilgen olmasını değil çaba göstermesini istiyor. Kafa yormasını istiyor. Uğraşmasını istiyor.
Kapak dosyamızda İkinci Yeni'nin nasıl ortaya çıktığı, ona yöneltilen eleştiriler ve buna verilen yanıtlar, çağdaş özneyle ve imgeyle ilişkisi, bir akım olup olmadığı, şiirde özerklikle ilgili yeri ve son olarak Haziran hareketi ve gençlik için bugün ne anlam ifade ettiği tartışılıyor.
İkinci Yeni'nin AKP'li yıllarla birlikte yeniden gündeme gelmesi ve çok konuşulması tesadüf değil. Çünkü Türkiye hala çağdaş bir toplum olmanın sancısı içinde. Bu sancılar ve çatışmalar şiirde de izdüşümünü tarihsel boyutlarıyla İkinci Yeni'de buluyor.

Kondor'un Güncesi
Bu sayıdan itibaren yeni bir sayfayla karşınızdayız. Sevgili arkadaşımız Özgür Uyanık bir Latin Amerika uzmanı. Kıtayı baştan sona gezen ve bilen bir isim. Çok okuyan mı bilir çok gezen mi sorusu onun için geçerli değil. Çünkü her ikisini de yapmış. Artık bizimle olacak ve kıta hakkında her türlü bilgiyi yazılarıya paylaşacak. Bu sayımızda kendisiyle bir söyleşi yaptık ve başladık. İlgiyle okuyacaksınız.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping: Tarih en iyi öğretmendir
Çin'de yaşayan okurumuz Ertuğrul Gazi Kızılok Çin Cumhurbaşkanı'nın 22. Uluslararası Tarih Bilimi Kongresi'ne verdiği mesajı çevirdi ve bize ulaştırdı. Mesajın önemli bir bölümünü sizinle paylaşmak istedik.
"Bugünün dünyası, dünün dünyasının ulaştığı gelişimin neticesidir.  Bugünün dünyasının karşılaştığı pek çok olayın izlerini tarihte bulmak mümkündür.  Tarih içerisinde meydana gelmiş pek çok olay bugüne ışık tutan bir ayna işlevini görebilir. Tarihe önem vermek, tarihi araştırmak, tarihten ders almak insanoğluna dünü anlatır, bugünü kavratır, yarını inşaa etmesi için gereken bilgeliği sunar. Bundan ötürü, tarih insanoğlunun en iyi öğretmenidir."
Bu bakış açısını biz de benimsiyoruz.

Emrah Maraşo
Bilim ve Ütopya Dergisi Genel Yayın Yönetmeni