Boş

Toplam: 0,00 ₺

Kapak

Telefonlar yakın tarihte kendi çatlaklarını onarabilecek mi?

Talihsiz bir hareket sonucu, akıllı telefonlarımızın kırılgan ekranları kolayca çatlayabilir veya daha kötü sonuçlar yaşanabilir. Ancak Riverside’daki Kaliforniya Üniversite’sinden bir ekip, akıllı telefonların küçük yaralanmalarına bir son verebilir. Amerikan Kimya Topluluğu (American Chemical Society) tarafından düzenlenen bir toplantıda araştırmacılar, özel olarak yeni teknolojileri hedefleyen ve kendi kendini tamir edebilen bir madde tanıttılar.

Bilgi özgürlüğü

Bilgi özgürlüğünü anlamadıkça akademik özgürlüğü anlamamız eksik kalır. Bilgi özgürlüğü bilgi edinme, bilgi yayma özgürlüğünden oluşmaz yalnızca. Bilgiyi araştırma, eleştirme, ulaştırma, tartışma, ifade etme özgürlüğünü de kapsayan çoğunlukla üzerinde yeterince durulmamış, düşünülmemiş bir kavramdır.

Evren rengarenktir

Başta büyük deneyci Michael Faraday (1791-1867) ve büyük matematiksel fizikçi James Clerk Maxwell’in (1831-1879) çalışmaları olmak üzere, 19. yüzyıl pek çok kuramsal ve deneysel çalışmaların sonucunda klasik elektromanyetik kuramın ortaya konulduğu yüzyıl olmuştur.

31 Mart’ta Yabancı Parmağı

Tarihimizde yankısı çok büyük olan 31 Mart irtica olayında Derviş Vahdetîlerin ve Melanzade Rıfatların iplerini elinde tutan gerçek güç, emperyalizmdir. 31 Mart irtica olayı, İngilizcilikleri, şeriatçılıklarından çok önce gelen din sömürücülerinin eseri olduğu halde, bu nokta üzerinde şimdiye kadar pek az durulmuştur. 31 Mart konusunda pek çok inceleme yayımlanmış, fakat genellikle irtica olayı, bir avuç yobazın ve "alaylı" askerin marifeti sayılmıştır. Bu zavallı kuklaların iplerinin kimin elinde bulunduğu unutulmuştur.

31 Mart Olayı

İT, Osmanlı’yı kalkındırmak, hasta adamı sağlığına kavuşturmak için acele ederken, Osmanlı’da emperyalist emelleri olan, fakat rekabetten aralarında uzlaşamayan, ellerini çabuk tutmazlarsa avlarını ellerinden kaçırabileceklerini gördüler. Onun için hemen harekete geçtiler. İngiltere, Hürriyetin ilanından 9 ay sonra İT’nin üstüne çullandı.

31 Mart İsyanı Kronolojisi

31 Mart 1325/13 Nisan 1909 isyanı tarihimizin karanlık safhalarından biridir. Rumi takvimle 31 Mart’ta başladığı için bu adla anılmıştır. İsyanın ilk günü hükümet istifa etmiş, isyancılar yedi gün İstanbul’a hakim olmuştur. İstanbul’da başlayan isyanı Bursa, Erzurum-Erzincan ve Adana ayaklanmaları izlemiştir. Askeri bir isyan olarak başlamasına rağmen, din adamları ve medrese öğrencilerinin katılmasıyla dini bir hal almıştır.

İki Rus Aydınının Gözüyle 1908 Devrimi

Jön Türklerin önderliğinde gerçekleşen 1908 Devrimi, sadece en ücra köşelerine kadar Osmanlı topraklarında değil, Avrupa’dan Amerika’ya dünyanın önemli merkezlerinde de büyük yankı uyandırdı. Cenazesinin kaldırılması ve mirasının paylaşılması planlanan, halkı küçümsenen Türkiye’den beklenmeyen böylesine köklü bir değişim, özellikle Avrupa’da ilgi odağı olmuştu. Jön Türk Devrimi’ni ve yaşanan gelişmeleri, yakından takip etmek üzere gazetecilerden yazarlara akademisyenlerden siyasetçilere birçok kesim Türkiye’ye akın etmişti.

Günümüz Sanatçılarına Geçmişten Bir Yol Gösterici: Leonardo da Vinci

Yüksek Rönesans döneminin dehası, Rönesans’ın anlamını kişiliğinde tam anlamıyla barındıran, çok yönlü alanlarda araştırmalarda bulunan ve buluşlar yapan Leonardo da Vinci (1452-1519) günümüz sanatçılarına dahi yol gösterici niteliğini korumaktadır. Leonardo’nun kendi çağını ileriye doğru devindiren kişiliği ve dogmalara karşı verdiği savaşım günümüz sanatçıları için yadsınamaz bir rehber niteliğindedir.

Sayfalar

RSS - Kapak beslemesine abone olun.