fizik

Kopenhag yorumuna bir alternatif: Bohm Mekaniği

Kuantum mekaniğinin Kopenhag yorumu, Dünya’nın her tarafındaki üniversitelerdeki kuantum mekaniği derslerinde öğretilen genel kabul görmüş bir yorumdur. Bu yoruma göre parçacıkların konumu ve hızı belirli bir anda bilinemez. Heisenberg belirsizlik ilkesi bunu ifade eder. Bu belirsizlik ilkesine göre konum ne kadar iyi bilinirse hız o kadar kötü, hız ne kadar iyi bilinirse de konum o kadar kötü bir hassasiyetle bilinebilir.