Evrim

Birbirinin zıddı olan tasarımlar: Akıllı tasarım ve Evrimsel tasarım

Bazı bireylerde kalıtsal bir nedenle ortaya çıkan sorunlar “Anomali” ya da “Hastalık” olarak adlandırılır. İyi bir tasarımda bu anomalilerin hiç olmaması ya da çok seyrek olması beklenir. Hâlbuki bugün tıbben her insanda doğuştan en az 10 anomalinin olduğu söylenir. Bu normal tasarlanmış bir arabanın beklenilmeyen bir arıza göstermesi gibi bir şeydir.

İnsanın evrimine yolculuk

İki ayağı üzerinde hareket eden ancak insan olmayan primat atalarımız, bir noktadan sonra “insan özelliği” kazanmaya başlıyor. Bugüne kadarki bulgular, bu özelliğin yaklaşık 3,3 milyon yıl önce kazanıldığını ortaya koyuyor. O tarihlerde Kenya’dayız, Turkana adında bir göl var. Gölün yakınlarında, taştan aletler yapıp ihtiyaçlarımıza göre kullanmışız.

Eşeyselliğin evrimi

Eşeysellik canlıların en önemli evrensel özelliklerinden biridir. Basit bir hücreli canlıdan yüksek organizasyonlu birçok bitki ve hayvana kadar aynı türe ait farklı özellikli bireylerin arasında, zigot meydana getirildiğinde, ana ve baba kromozomlarının dağılımının yeniden düzenlenmesi ve daha sonra homolog kromozomlar arasında gen alışverişini sağlamak için gelişmiş biyolojik bir mekanizmadır. İlke olarak, bu değişim eşeylerin oluşumuyla başlamıştır. Biz genellikle eşeyselliği çoğalmayla aynı anlamda kullanırız; gerçekte çoğalma için eşeysellik gerekli değildir.