Boş

Toplam: 0,00 ₺

Kültür

Vikingler’de Aile ve Cinayet

Aile savaşları!
Araştırmacılar, Vikingler döneminde İzlanda’da meydana gelen cinayetlerin, büyük ölçüde, kurbanlarından daha geniş bir aileye sahip olan kişiler tarafından işlendiğini ortaya koyuyor. Ailelerin büyüklükleri arasındaki farklılıklar, uzun bir süre boyunca, küçük ölçekli toplumlarda kimin kim tarafından öldürüleceğini belirlemiş olabilir.

Rock Müzikte Amerikan ve İngiliz Etkileşimleri

Rock müziğin ilk ortaya çıkışı Rhytm’n’Blues ve Country müziğin birleştiği 20.yy’ın ilk yarısında olmuştur. Baskın kültüre bir karşı çıkış olarak doğmasına rağmen içinde bulunduğu toplumu o denli etkilemiştir ki toplumun kültürünü ve doğasını değiştirmiştir. Sadece içinden doğduğu Rhytm‘n’Blues ve Country müzik ile yetinmemiş, Ortadoğu ve Hindistan müziğinin ses ve ritmlerini kullanmış, caz ve klasik batı müziği gibi birçok türden de yararlanmıştır.

Hitler Rejiminden Kemalist Türkiye’ye Sığınan Bir Sanatçının Portresi

125 yıl önce Almanya’da doğan bir çocuk büyük bir müzikçi ve müzik eğitimcisi olacaktı.  Müziği seviyordu, müzik dünyasına girmiş, başarıdan başarıya koşmuştu.  Eğitmen oldu.  Çok öğrenci yetiştirdi.  Ama sonra Almanya’dan ayrıldı, Türkiye’ye geldi.  Sevgilisiyle Türkiye’de evlendi.  Türkiye’ye hizmet etti.  Türk halk müziğini değerlendirdi, türküleri derledi, besteler yaptı.  Hep başkentteydi, Ankaralı oldu.  Ve sonra Türkiye’de öldü.  Şimdi Cebeci Mezarlığı’nda yatıyor.

500. Yılında Ütopya ve Thomas More

Thomas More’u biçimlendiren felsefi, siyasi, toplumsal ve kültürel iklim 15. ve 16. yüzyıla damgasını vuran Hümanizm, Rönesans ve keşifler dönemiydi. More da bu iklimin pekişmesi sürecine katkısını esirgememiş ve tarihsel bir eserle, Ütopya ile katkıda bulunmuştur. Ütopya bir anlamda, kabarmakta olan Rönesans ve Aydınlanma dalgasının ilk habercisi ve manifestosuydu.

BİLİM VE TOPLUM ÇALIŞMALARI PROGRAMININ BİRİNCİ DÖNEMİNİN ARDINDAN

Bilim ve teknoloji, içinde yapılageldiği ortamın her zaman bir parçası olmuştur ve bu ortam da
toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel ilişkilerden hep etkilenmiştir. Bu gerçeğin farkında olan ve
farklı bilim disiplinlerinden gelen akademisyenler, 1970’li yıllardan itibaren çok-disiplinli programları
dünyanın çeşitli bölgelerinde açmaya başlamışlardır. Akademik dünyada ilk kurumsal çalışmalar bu
yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nde Cornell ve Virginia Üniversitelerinde başlamıştır. Bu ülkenin

ÇİÇİKOV'UN KUTUSUNDAKİ ÖLÜ CANLAR

19. yüzyıl boyunca edebiyat alanında ölümsüz yapıtlar veren Rus yazarlarının birer filozof hatta birer peygamber gibi görülmesinin en belirgin özelliği burada gizlidir: Yaşadıkları toplumsal sorunlara sarsılmaz bir ahlakla çözüm bulmaya çalışmak ve daha erdemli bir toplumun nasıl kurulacağını sorgulamak!

Gogol “Ölü Canlar” romanıyla taşradaki toprak sahiplerinin ve bürokrasinin toplumsal konumlarını eleştirmekle birlikte sıradan insanların gündelik hayatlarını aynı canlılık ve zenginlikte sunamamaktadır.

EŞCİNSELLİK VE SİYASET

İkinci Dünya Savaşı sonrası batı dünyasında anarşistlerin kaotik yıkıcılık temelinde ileri sürdükleri toplumsal analizler, Marksistlerin karamsarlığına ve umutsuzluğuna neden olan toplumsal iklim nedeniyle seçeneksiz kaldı. Eşcinselliğin ‘keşfedilmesi’ni sağlayan ideolojik ortam bu oldu.

İKLİM DEĞİŞİKLİKLERİNİN SEBEBİ İNSAN MIDIR?

Dünya’daki iklimsel şartların ana belirleyicileri içinde bulunduğumuz Samanyolu Galaksisi, çevre galaksiler ve Güneş’tir. İnsan bu noktada hiçliğe yakın bir etkiye sahiptir. İster ısınma olsun isterse soğuma, iklim değişiklikleri insana bağlı değildir ve milyonlarca yıldır süregelmektedir. Karşılaştığımız sorun, evrenin işleyişini anlamak yerine insan egolarını öne çıkartarak bilime gölge düşürülmesidir.

Sayfalar

RSS - Kültür beslemesine abone olun.